โครงการบัณฑิตศึกษาเดินขึ้นดอย ปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษาเดินขึ้นดอย ปีการศึกษา 2562

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับชั้น
  3. เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

webmaster

ใส่ความเห็น