รายชื่อผู้เข้าสอบ CMU e-TEGS สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้เข้าสอบ CMU e-TEGS สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CMU e-TEGS สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CMU e-TEGS ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 1 ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดการเข้าสอบในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.li.cmu.ac.th/ ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและแต่งกายให้สุภาพตามกฎการใช้รูปถ่ายสำหรับประกอบผลคะแนน CMU e-TEGS และ ระเบียบการแต่งกายสำหรับผู้เข้าสอบ CMU e-TEGS ด้วย


 

webmaster

ใส่ความเห็น