กติกาการเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง Grad CMU Virtual Run 2021

กติกาการเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง Grad CMU Virtual Run 2021
📣กติกาการเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️
🔸 เริ่มสะสมระยะทางระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2564
🔸 กำหนดส่งผลการสะสมระยะทาง 2 ครั้ง ผ่านทางระบบออนไลน์ ได้แก่
ครั้งที่ 1 สะสมระยะทางระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2564 ส่งผลระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2564
ครั้งที่ 2 สะสมระยะทางระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2564 ส่งผลระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
🔸 สำหรับการสะสมระยะทางท่านสามารถใช้แอพพลิเคชั่นที่เก็บสะสมระยะทางได้ เช่น Endomondo, Strava, Nike Run Club, Adidas Running App, Runkeeper, Google Fit, Pedometer, Pacer, Run with Map My Run, PUMATRAC เป็นต้น
🔸 สำหรับการมอบของรางวัลจะประกาศให้ทราบหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาเก็บสะสมระยะทาง 😊

📣Virtual walk-run rules 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️
🔸Participants can start collecting the race from 1 – 31 Jan, 2021
🔸During this program, virtual runners have to inform actual virtual race 2 periods through online system
1st period (16 – 18 Jan, 2021): the actual virtual race during 1 -15 Jan, 2021
2nd period (1 – 5 Feb, 2021): the actual virtual race during 16 -31 Jan, 2021
🔸Participants can use applications for tracking your race such as Endomondo, Strava, Nike Run Club, Adidas Running App, Runkeeper, Google Fit, Pedometer, Pacer, Run with Map My Run, and PUMATRAC, etc.
– Grad CMU Union will announce the reward details after the end of race collecting duration.

webmaster

ใส่ความเห็น