ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและวิจัย: Make it easy for our research

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและวิจัย: Make it easy for our research
Line Open chat สำหรับเข้าร่วมการอบรม: คลิ๊กลิงค์ https://cmu.to/w0k5k หรือสแกน QR Code บนโปสเตอร์
Announcement list of participants: Make it easy for our research project
Please join Line open chat: Click Link ” https://cmu.to/wYEAe
or scan QR Code on last poster for receive training zoom link. And foreigner student who don’t have Line ID, We will send training zoom link to you via your e-mail on training day. 😀

webmaster

ใส่ความเห็น