โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CMU-eTEGS ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 2

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CMU-eTEGS ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 2

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CMU-eTEGS ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 2 (บรรยายภาษาไทยทั้งสองกลุ่ม ผ่านทาง Zoom Application)
🔹 กลุ่มที่ 1 วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น., 17.00 – 19.30 น.
🔹กลุ่มที่ 2 วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น., 13.00 – 14.00 น., 13.00 – 14.30 น.
หมายเหตุ ทั้งนี้เวลาในการเรียนอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะคะ

เงื่อนไขการสมัคร
​1. ชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นค่าสมัครสอบ CMU e-TEGS จำนวน 500 บาท (แนบหลักฐานการชำระเงินในแบบฟอร์มรับสมัคร) เลขที่บัญชี 020289019232 ชื่อบัญชี สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มช. ธนาคารออมสิน
​2. เข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย 37 ชั่วโมง หากไม่ครบตามกำหนดจะมีผลต่อการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการต่อไป

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564
ลิ้งค์สำหรับการสมัคร https://cmu.to/Ppl3e

หมายเหตุ ใช้ cmu account ในการสมัคร (@cmu.ac.th)

webmaster

ใส่ความเห็น