โครงการอบรมเทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ: How to Give a Good Presentation

โครงการอบรมเทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ: How to Give a Good Presentation

สโมสรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ: How to Give a Good Presentation
– วัน และเวลาในการจัดอบรม:
วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. (นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ)
​​วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00-16.00 น. (นำเสนอด้วยภาษาไทย)
– รูปแบบการอบรม: ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
– ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
– ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://cmu.to/2Shpa หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ โดยใช้ CMU Account (username@cmu.ac.th)
– ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Graduate student union of Chiang Mai University would like to invite all graduate students for joining the project “How to Give a Good Presentation”
– Training schedule:
Saturday, 20 February 2021 9.00 a.m. – 12.00 p.m. (English Presentation)
​​Sunday, 21 February 2021 9.00 a.m. – 04.00 p.m. (Thai Presentation)
– Online class via Zoom Meeting
– Registration: Now – 17 February 2021 via https://cmu.to/2Shpa or scanning the QR code provided by
CMU Account (username@cmu.ac.th)
– List of participants will be announced: 18 February 2021

webmaster

ใส่ความเห็น