การใช้โปรแกรม SPSS

การใช้โปรแกรม SPSS

เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. ณัฐพล แจ้งอักษร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วัน เวลาในการจัดอบรม: วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (บรรยายภาษาไทย)
​​- วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
เวลา 09.00-16.30 น.
– รูปแบบการอบรม: พิจารณาจากรูปแบบที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากผู้สมัคร
– ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
– ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://cmu.to/GradSPSSRegister หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ โดยใช้ CMU Account (username@cmu.ac.th)
– ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

📣 Graduate student union of Chiang Mai University would like to invite all graduate students for joining the training statistics for research by SPSS Program.
By Dr. Natthapol Jaengakson, Faculty of Education, Chiang Mai University.
– Training Schedule: 27 February 2021 in Thai language
​- 28 February 2021 in English language
– Training time: 9.00 a.m. – 4.00 p.m.
– Type of training : Will be held according to the results of the votes that received by the most participants.
– Registration : Now – 24 February 2021 via https://cmu.to/GradSPSSRegister or scanning the QR code provided by using CMU account (@cmu.ac.th)
– Announcement : Name of participants will be announced on 25 February 2021

webmaster

ใส่ความเห็น