กิจกรรมบัณฑิตศึกษา มช. ร่วมสืบสานฮีตฮอย ผ่อกอยประเพณีปีใหม่เมือง

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา มช. ร่วมสืบสานฮีตฮอย ผ่อกอยประเพณีปีใหม่เมือง

📣 เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มช. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตศึกษา มช. ร่วมสืบสานฮีตฮอย ผ่อกอยประเพณีปีใหม่เมือง
– วัน เวลาในการจัดกิจกรรม: วันพุธ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-15.00 น.
– รายละเอียดกิจกรรม: เรียนรู้การตัดตุงและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา , เรียนรู้ประเพณีปีใหม่เมือง ณ วัดโลกโมฬี
– ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://cmu.to/SKRegist หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ โดยใช้ CMU Account (@cmu.ac.th)
– จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน โดยรับสมัครถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564
– ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564

Graduate student union of Chiang Mai University would like to invite all graduate students for joining the cultural program “Learning Lanna Traditional New Year by CMU”
– Activity Schedule: Wednesday 7 April 2021 Time: 09.00 a.m. – 03.00 p.m.
– Activity Detail: Morning section: Learn how to make Lanna flag and learn to know the arts and Lanna ​ culture at CMU Lanna house museum.
Afternoon section: Learn to know about Lanna Traditional New Year at Lok Molee temple.
– Registration Now – 3 April 2021 via https://cmu.to/SKRegist or scanning the QR code provided by
using CMU account (@cmu.ac.th)
– Noted: Just Only 30 persons will be selected to join in this program.
– Announcement: Name of participants will be announced on 4 April 2021.

webmaster

ใส่ความเห็น