โครงการความเครียดจัดการง่ายสไตล์คุณ (Stress management design by you)

โครงการความเครียดจัดการง่ายสไตล์คุณ (Stress management design by you)

📣 ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ความเครียดจัดการง่ายสไตล์คุณ (Stress management design by you) ผ่านทาง Zoom Meeting
– วิทยากรโดย คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00-12.00 น. (บรรยายภาษาไทย)
– ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564
– ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ https://cmu.to/StressApply หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ โดยใช้ CMU Account (username@cmu.ac.th)
– ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564

webmaster

ใส่ความเห็น